درباره ما

شرکت اقلیم کار و توسعه مازندران(اِکتم) (سهامی خاص) یک شرکت مستقل مشاوره ای از قبیله مشاور و مطالعات بنیادی و توسعه¬ای، خدمات مطالعات آماری ، خدمات مشاوره¬ای در زمینه پایش و سنجش ارزیابی طرح¬ها، مطالعات امکانسنجی و شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی طرح ، مشاوره¬های کشاورزی و دامی می¬باشد. این شرکت با بهره گیری از خدمات نخبگان ، پژوهشگران و متخصصان رشته های مختلف و با هدف تبدیل خود به مؤسسه ای پویا و نوآور، به ارائه خدمات منحصر به فرد پژوهشی و مشاوره ای به مشتریان مختلف بپردازد. شرکت اقلیم کار و توسعه مازندران دارای هیچ رویکرد خاص سیاسی- اجتماعی نبوده و بر این موضوع واقف است که استقلال و بی طرفی علمی و حرفه ای خود را حفظ نماید.
شرکت اقلیم کار و توسعه مازندران(اِکتم) (سهامی خاص)به عنوان یک شرکت پژوهشی و مشاوره ای پویا سعی دارد به مشتریان خود خدماتی معتبر ، قابل اطمینان، منحصر به فرد و مقرون به صرفه ارائه نماید تا ضمن برقراری ارتباط نزدیک با مشتریان، از تمام ظرفیت و توانایی خود برای بهبود کیفیت خدمات استفاده نموده و سعی دارد این خدمات از حد نیاز و انتظار آنها نیز مطلوب تر باشد. در واقع هدف این شرکت در هر شرایط، جلب اعتماد و رعایت امانت در تمامی مراحل انجام کار است. شرکت اقلیم کار و توسعه مازندران به عنوان بخشی از جامعه حرفه ای کشور و با احساس مسئولیت ناشی از آگاهی به تمامی ارکان توسعه خود را ملزم به حضوری قاطع، پیگیر و منسجم در عرصه مباحث توسعه پایدار، ایجاد و ساماندهی فضاها و مجتمع های زیستی می داند و بدین ترتیب آمادگی خود را برای ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های یاد شده اعلام می دارد.
همچنین در برخی موارد داشتن اطلاعاتی مستند، قابل اعتماد و قابل رهگیری از دیدگاه ها و رفتارهای جامعه هدف، می تواند سیاستگذاران را در اولویت بندی و اتخاذ تصمیم هایی کارآتر و سنجیده تر یاری کند. شرکت این قابلیت را داراست تا با همکاری و همیاری نهادها و سازمان های مختلف به اجرای پژوهش های پیمایشی و بررسی های میدانی در سطوح محلی و کشوری بپردازد